شمشه ویبره تخت 2 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 308 )

شمشه ویبره تخت 2 متری برقی تکفاز
مدل : VIFOM -2m

 

شمشه ویبره تخت 2 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 308 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره تخت 2 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 308 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن