شمشه ویبره پشت دار 5/1 متری موتوری(هوندا) ( کد محصول : 304 )

شمشه ویبره پشت دار 5/1 متری موتوری(هوندا)
PGH -1/5 m

شمشه ویبره پشت دار 5/1 متری موتوری(هوندا) ( کد محصول : 304 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره پشت دار 5/1 متری موتوری(هوندا) ( کد محصول : 304 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن