شمشه ویبره پشت دار 2 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 302 )

شمشه ویبره پشت دار 2 متری برقی تکفاز
مدل PGM – 2m

 

شمشه ویبره پشت دار 2 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 302 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره پشت دار 2 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 302 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن