ماله دستی شياردار دسته پلاستيكي- mm 152×76 ( کد محصول : 250 )

ماله دستی شياردار دسته پلاستیکی
به سایز mm 152×76

 

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

ماله دستی شياردار دسته پلاستيكي- mm 152×76 ( کد محصول : 250 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن