ماله دستی شیاردار 7 دندانه ( کد محصول : 259 )

ماله دستی شیاردار 7 دندانه
FUGA RAMPE 7 DENTI

ماله دستی شیاردار 7 دندانه ( کد محصول : 259 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

کاتالوگ ماله دستی شیاردار 9 دندانه ( کد محصول : 260 )

 

 

ماله | شمشه بتن | قیمت ماله | قیمت شمشه بتن  ماله, شمشه بتن