تیغه ماله ضد سایش استیل 90-4 ( Combination ) ( کد محصول : 203 )

تیغه ماله ضد سایش استیل
COMBINATION BLADE
PALA4-90
مدل: جهت ماله 90-4

تیغه ماله ضد سایش استیل 90-4 ( Combination ) ( کد محصول : 203 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون