تیغه ماله ضد سایش استیل-PALA4-90 ( کد محصول : 201 )

تیغه ماله ضد سایش استیلFINISHING BLADE
جهت ماله 90-4
مدل: PALA4-90

تیغه ماله ضد سایش استیل-PALA4-90 ( کد محصول : 201 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

تیغه ماله ضد سایش استیل-PALA4-90 ( کد محصول : 201 )