تيغه ماله ضد سايش استيل كشوئي 120-4 ( کد محصول : 205 )

تیغه ماله ضد سایش استیل كشوئي
FINISHING BLADE
مدل : FRATTAZO 4-120
جهت ماله : 80-4 و MK8-90

تيغه ماله ضد سايش استيل كشوئي 120-4 ( کد محصول : 205 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

کاتالوگ ماله دستی شیاردار 9 دندانه ( کد محصول : 260 )