ماله دستی لبه دار دسته پلاستیکی به سایز mm 152×102×0.95 ( کد محصول : 240 )

ماله دستی لبه دار دسته پلاستیکی
به سایز mm 152×102×0.95

ماله دستی لبه دار دسته پلاستیکی به سایز mm 152×102×0.95 ( کد محصول : 240 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون

ماله دستی لبه دار دسته پلاستیکی به سایز mm 152×102×0.95 ( کد محصول : 240 )