ماله موتوري 120 سانت با موتور هوندا بنزینی 13 اسب ( کد محصول : 215 )

ماله موتوری 120 سانت (46 اینچ)
با موتور هوندا بنزینی 13 اسب به همراه 1 دست تیغه FRATTAZZO
مدل: 120 - 4

ماله موتوري 120 سانت با موتور هوندا بنزینی 13 اسب ( کد محصول : 215 )

شركت ايتاليائي فعال درزمينه توليد ماله هاي دواربتون