شمشه ویبره پشت دار 3 متری موتوری(هوندا) ( کد محصول : 306 )

شمشه ویبره پشت دار 3 متری موتوری(هوندا)
مدل : PGH -3m

شمشه ویبره پشت دار 3 متری موتوری(هوندا) ( کد محصول : 306 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره پشت دار 3 متری موتوری(هوندا) ( کد محصول : 306 )