شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 309 )

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز
مدل : VIFOM -2/5m

 

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 309 )

شركتی در اسپانيا در ايالت كاتولونيا فعال درزمينه توليد شمشه

شمشه ویبره تخت 2/5 متری برقی تکفاز ( کد محصول : 309 )